AVFETTNING

Vårt sortiment av professionella avfettningsprodukter som gör grovjobbet enkelt vid biltvätten.

Kallavfettning: Löser oljebaserad smuts så som asfalt, tjära, salt, bränslefläckar, etc. Är EJ utspädbar med vatten!

Alkalisk avfettning: Löser organisk smuts så som fågelspill, alger, mossa, lera, etc. Är utspädbar med vatten.

Flygrostlösare: Löser flygrost, bromsdamm och andra järnpartiklar både på fälgar och lack.

Snow Foam: Alkaliskt fötvättsmedel som skummar rikligt. Perfekt för foam lancen.